Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 181215 ke


Avioliittoon vihkiminen kirkkohäät

Kuulutukset / Vihkipaikat ja -ajatVihkikaavaVirret ja musiikkiVihkikeskusteluHarjoitus / Ohjevihko

Kirkkohäät voi tarkoittaa joko kirkollista avioliittoon vihkimistä tai siviiliavioliiton siunaamista. Tilaisuudet eroavat toisistaan vain kysymysten sanamuodon suhteen, joten tämän sivun tiedot voi hyvin soveltaa myös avioliiton siunaamiseen.  
Siviilivihkiminen ja avioliiton siunaus on mahdollista toimittaa
samassa tilaisuudessa, jos se sopii siviilivihkijän aikatauluun.
Kirkkoherra Elonheimo toimittaa myös monikielisiä vihkimisiä.
Suomen rinnalla kielenä voi olla ruotsi, saksa, englanti, ranska, hollanti, espanja tai italia.

Kuulutukset
Kuulutukset on viralliselta nimeltään Avioliiton esteiden tutkinta. Sen suorittaa joko kotiseurakunnan kirkkoherranvirasto tai kotipaikkakunnan maistraatti. Suositeltavaa on, että kihlakumppanit tulevat yhdessä hakemaan avioliiton esteiden tutkintaa. Mikäli jompikumpi on ulkomaan kansalainen, avioliiton esteiden tutkinta on kätevämpi hoitaa maistraatissa.

Avioliiton esteiden tutkinta tulee lainvoimaiseksi kahdeksantena päivänä sen hakemisesta eli seuraavan viikon samana viikonpäivänä ja se on voimassa neljä kuukautta.

Kirkkoherravirastosta kuulutuksia haettaessa sovitaan, minä sunnuntaina avioliittoaikeista ilmoitetaan seurakunnalle ottamalla pari seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen esirukoukseen. On myös mahdollista, että esirukous on vihkimistä seuraavana sunnuntaina. Vanha hyvä tapa on, että kihlapari vanhempineen ja muine läheisineen on kuulemassa kuulutuksia.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on toimitettava vihkijälle viimeistään vihkikeskusteluun. Sauvo-Karunan kirkkoherranvirastossa hoidetun tutkinnan todistusta ei kuitenkaan tarvitse käydä noutamassa, mikäli vihkimisen hoitaa tämän seurakunnan pappi.

Vihkipaikat ja -ajat
Sauvo-Karunan seurakunnassa vihkiminen on mahdollista sekä Sauvon että Karunan kirkossa. Pääsääntöisesti vihkimiset ovat lauantaisin myöhäisenä iltapäivänä, klo 15, 16 tai 17.

Kirkkojen varauksia otetaan vastaan oman seurakunnan jäseniltä noin puoli vuotta ennen aiottua vihkipäivää. Kesää 2016 koskevia varauksia otetaan oman seurakunnan jäseniltä vastaan tammikuusta lähtien, samoin sellaisilta, joiden vanhemmista joku on Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen.

Sauvo-Karunan seurakuntaan kuulumattomien varauksia kesäkuukausiksi otetaan vastaan 1.4. lähtien. Jos jo aiemmin on varannut hääpaikaksi Karunan Kalliorannan, Karunan kirkosta saa kyllä vihkiajan, mutta kellonaika voidaan sopia vasta 1.4. lähtien.

Kirkon vuokra vihkipareilta, joista kumpikaan ei asu vakituisesti Sauvossa, on 300 euroa.

Kuukauden 3. sunnuntaina edeltävänä lauantaina kirkollisia toimituksia ei järjestetä henkilöstön vapaapäivien vuoksi. Kesäaikaan tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia, jotka varmistuvat vuosilomasuunnitelman vahvistamisen yhteydessä maaliskuussa.

Vanhan kristillisen perinteen mukaan hiljaisella viikolla ei järjestetä ilojuhlia. Sitä noudattaen palmusunnuntain ja pääsiäisen välisenä aikana seurakunnassamme ei toimiteta vihkimisiä.

Kesällä 2016 lauantaihin 18.  kesäkuuta  Sauvon ja Karunan kirkkoon voidaan henkilökunnan työaikojen vuoksi ottaa vain sellaisia ulkopaikkakuntalaisten vihkimisiä, joihin vihkipari järjestää sekä papin että kanttorin, koska seurakunnan pappi ja kanttori pitävät silloin rippikoululeirin ja konfirmaation välisen vapaapäivän.

Tarkemmat tiedot kirkkojen varausajoista ja ulkoseurakuntalaisten kustannuksista

Vihkikaava
Kirkkohäät ovat osa kirkon jumalanpalveluselämää, minkä tulee myös näkyä ja kuulua. Seurakunnan määrittelemät säännöt koskevat myös niitä vihkimisiä, joihin pappi ja/tai kanttori tulee muualta!

Vihkiminen toimitetaan Toimitusten kirjan kaavan mukaan. Vihkimiseen voi liittyä ehtoollisen vietto — tällöin toimitusta kutsutaan morsiusmessuksi. Alla on pähkinänkuoressa vihkitoimistus Sauvo-Karunan seurakunnassa, yksityiskohtaista tietoa löydät yllä olevan linkin kautta tai uuden virsikirjan takaa toimitusliitteestä.

Vihkitoimituksen kaava Sauvo-Karunan seurakunnassa:

Johdantomusiikki (häämarssi ja virsi)
Alkusiunaus
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunlukua
Puhe
Kysymykset
Sormusrukous
     Sormuslupaukset
Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen
    Virsi
Yhteinen esirukous
Isä meidän
Siunaus
Päätösvirsi
Vihkiraamatun antaminen
Lähettäminen
Päätösmusiikki

Avioliiton siunaaminen noudattaa kuta kuinkin samaa kaavaa. Oleellinen ero on kysymysten sanamuodossa. 

Virret ja musiikki
Sauvon ja Karunan kirkoissa avioliittoon vihkimiseen kuuluu vähintään kaksi seurakunnan laulamaa virttä, joista toisen tulee olla Virsikirjan osastosta Avioliitto (238-241) tai  virsikirjaan sisältyvän liitteen Kirkolliset toimitukset - lauluja avioliiton solmiminen -osastosta (816-824). Toisen virren voi löytää esim. osastoista Kiitos ja ylistys (320-345), Koti ja perhe (464-471) tai Nuoret (504-517). Vaikka jonkin virren sanat näyttäisivät kovin oudoilta, siinä saattaa olla perin tuttu sävel!

Mikäli vihkitilaisuuteen tehdään käsiohjelma, siihen on hyvä laittaa virsien sanat, jotka löytyvät mm. täältä.

Muun musiikin tulee olla jumalanpalveluselämään ja kirkkotilaan sopivaa. Musiikista tulee neuvotella kanttorin kanssa.

Vihkimiseen mahdollisesti liitettävän yksinlaulun tulisi sisältyä Kirkkomusiikki-lehdessä julkaistuun listaan tai olla virsikirjasta tai jostakin kirkkomme piirissä yleisesti käytössä olevasta hengellisten laulujen kokoelmasta. Näiden listojen ulkopuolisten laulujen sopivuuden arvio seurakuntamme kanttori.

Laulut, joissa ei ole hengellistä sanomaa, sopivat paremmin häätilaisuuteen.

Vihkikeskustelu
Vihkiparin tulee sopia vihkikeskustelusta vihkijän kanssa hyvissä ajoin ennen häitä. Keskustelussa käydään läpi vihkitoimitus ja keskustellaan vihkiparin yhteisen elämän ajatuksista.

Mikäli papin ja/tai kanttorin toivotaan osallistuvan myös häätilaisuuteen, kutsu tulisi esittää viimeistään vihkikeskustelun yhteydessä.

Harjoitus
Seurakunnassamme ei ole tapana pitää vihkiharjoitusta. Vihkikirkkoon voi tutustua esim. kuulutusten tai jonkin muun jumalanpalveluksen yhteydessä.

Ohjevihko
Avioliittoon vihkimistä, morsiusmessua ja avioliiton siunaamista käsittelevän ohjevihon voit ladata tästä pdf-muotoisena (n. 550 kt)