Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 291214 ke


Sauvo-Karunan seurakunnan hallinto ja päätöksenteko

 Yleisesittely / Seuraavat kokoukset / Nähtävillä olevat pöytäkirjat / Viime aikojen päätöksiä / Palautetta

Sauvo-Karunan seurakunnan taloudesta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä vastaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan toiminnasta.

Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana, muiden luottamuselinten puheenjohtajat ovat valittuja luottamushenkilöitä.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia eli niitä voi tulla seuramaan. Muiden hallinto- ja päätöksentekoelinten kokoukset ovat suljettuja.

Hallintoelinten pöytäkirjat ovat nähtävissä Kirkkoherranvirastossa tarkistamisen jälkeen niin kauan kuin niihin voidaan hakea muutosta. Tuoreimmat pöytäkirjat ovat toisinaan ladattavissa pdf-tiedostoina.

Viranhaltijapäätöksiä voivat seurakunnassamme tehdä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Heidän päätösvaltaansa määrittävät Kirkkolaki, Kirkkojärjestys sekä seurakunnan hyväksymät ohjesäännöt.

Seuraavat kokoukset
 
Uuden, vuosien 2015-2018 kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous torstaina 8.1.2015 klo 18 Sauvon seurakuntatalossa ja kevään toinen kokous torstaina 7.5.2015 klo 18 Sauvon seurakuntatalossa.

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat torstaina 29.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.2015 illalla Sauvon seurakuntatalossa.

Lisäksi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto osallistuvat ke 28.1. klo 18-20 rovastikunnalliseen luottamushenkilökoulutukseen Salossa, to 29.1. klo 18 seurakuntarakennetta koskevaan informaatioon  ja to 12.3. klo 18 yhdessä Paimion ja Liedon seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa seurakuntarakennetta koskevaan neuvotteluun Sauvon srk-talossa.

Nähtävillä olevat pöytäkirjat Kirkkoherranvirastossa:

- nähtävilläoloajat käyvät ilmi ilmoitustaululta Kirkkoherranviraston sisäänkäynnin vierestä.

Viime aikojen päätöksiä

Kirkkovaltuusto 


Kirkkoneuvosto *********

Kirkkoherralla on valtuus myöntää oikeus ehtoollisen jaossa avustamiseen seurakunnassa. Olen myöntänyt tähän mennessä oikeuden seurakunnan työntekijöille ja kirkkoneuvoston jäsenille, jotka ovat omasta puolestaan olleet valmiita avustamaan ehtoollisella. Vastaisuudessakin voin oikeuksia myöntää.

TT Kalle Elonheimo, kirkkoherra