Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 071014 ke


Seurakunnan rakennushankkeita

Sauvon kirkko / Karunan kirkko / Kirkkomaat / Pappila / Työtilat

Sauvo-Karunan seurakunnan rakennuksiin ja kirkkomaihin liittyvät hankkeet ovat nyt elävien sukupolvien panos seurakunnan ja paikkakunnan pitkään kulttuurihistoriaan. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Museoviraston kanssa, milloin kyse on historiallisesta rakennuksesta tai kulttuurimaisemasta.

Seurakuntasuunnitelmassa hahmoteltu hankkeiden kiireellisyysjärjestys on joiltakin osin jo muuttunut. Tällä sivulla pyrimme antamaan kokonaiskuvan meneillään olevista hankkeista ja tiedossa olevista tarpeista sekä lyhyesti kertomaan kunkin hankkeen tämänhetkisestä tilanteesta.

Sauvon kirkko

Sauvon kirkon viimeinen suuri kunnostus oli vuosina 1970-71. Silloin mm. saatiin esille alttariseinän yläosan maalaukset. Kunnostus ei kuitenkaan ulottunut ikkunoihin, ulkoseiniin eikä alttarilaitteeseen.

Kirkon ulkopuoli
Kirkon länsipääty kunnostettiin kesällä 2003, itäpääty 2013. Pitkien seinien sekä asehuoneen ja sakastin seinien kunnostusta suunnitellaan vuodelle 2015.

Kirkon ikkunat kunnostettiin 2012-2013. Päätyjen ulkoikkunat olivat niin huonossa kunnossa, että länsipäätyyn tehtiin uudet puitteet, itäpäätyyn kokonaan uusi rakenne korvaamaan joskus 1900-luvun alkupuolella, ennen sotia, tehdyn ulkoikkunan. Uusi ulkoikkuna on metallipuitteinen ja holvauksen muotoa noudattavana antaa näkymän keskiaikaiseen ikkunaan, jonka yläosa maamme vanhimpine lasimaalauksine konservoitiin samassa yhteydessä.

Ikkuna-aukkojen kunnostus ulottui jonkin verran myös kirkon sisäpuolelle.

Vuonna 2015 on tarkoitus myös rakentaa sadevesijärjestelmä, jotta laajan katon valumat eivät rasittaisi seiniä.

Alttarilaite
Itäpäädyn ikkunan kunnostaminen edellytti alttarilaitteen siirtämistä pois paikaltaan, mikä ei ollut mahdollista ilman alttarilaitteen purkamista. Se puolestaan johti konservointiin siten, että huhtikuun lopulla 2013 irrotettu alttarilaite oli konservoituna jälleen nähtävissä palmusunnuntaina 2014.

Kellotapulin katto
Kellotapulin uusi paanukatto asennettiin vuonna 2006 ja vuonna 2007 se tervattiin saman urakun puitteissa kahdesti. Paanukattourakkaan seurakunta sai Kirkkohallitukselta rakennusavustusta. Samassa yhteydessä kesällä 2007 kellotapuli maalattiin. Ensimmäinen huoltotervaus oli vuonna 2012.

Urut
Sauvon kirkon historialliset urut huollettiin perusteellisesti vuonna 2008.

Äänentoisto ja lämmitys
Kirkon äänentoisto uusittiin 2012. Se oli ensimmäinen vuosien 1970-71 kunnostuksen osa, joka jouduttiin uudelleen laittamaan kuntoon. Lämmitysjärjestelmän uusimista suunnitellaan.

Kirkonkellot
Kirkonkellojen soittolaitteisto uusitaan lähivuosina vastaamaan tasoltaan ja käyttömukavuudeltaan Karunan kirkon uusia laitteistoja.

Avustukset
Seurakunta on saanut Kirkkohallitukselta merkittäviä avustuksia Sauvon kirkon, alttarilaitteen ja tapulin katon kunnostukseen.

Karunan kirkko

Karunan kirkon sähköjohdot uusiminen valmistui tammikuussa 2009. Samalla kirkkoon tuli joitakin uusia valaisimia sekä äänentoisto-, kellonsoitto- ja valvontajärjestelmät. 

Karunan kirkon kellotornin katto uusittiin alkukesästä 2009.

Kirkon satavuotisjuhliin 2010  kirkkoa kunnostettiin vähitellen juhlakuntoon esim. maalaamalla ja  ikkunanpuitteita.

Kirkon hormi murtui pääsiäisviikon keskiviikkona 2010 ja aiheutti palohälytyksen. Hormi korjattiin syksyllä 2010 sisään asennetulla metallihormilla.

Lämmitys reistaili syksyn 2010. Öljypannua korjattiin huoltotöinä.

Kirkkomaat

Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat valmistuivat tammikuussa 2009.

Kirkkomailta poistetaan lähes vuosittain yli-ikäistä puustoa.

Karunan uuden hautausmaan muurin viereen kunnostetaan hiekkakäytävä.

Pappila

Pappilaa kunnostettiin maalis-kesäkuussa 2003. Kaikki sisäpinnat käsiteltiin joko maalaamalla, tapetoimalla tai lakkaamalla. Kolmesta huoneesta poistettiin 1960-luvulla asennettu lastulevy-linoleum -lattia. Yhdessä huoneessa alta paljastunut lankkulattia voitiin kunnostaa, kahteen tehtiin uusi puulattia ja samalla oikaistu 6 ja 7 cm kallistuma. Sähköjohdot ja pistorasiat uusittiin.

Pappilan vesi- ja lämmitysputkistoa on korjattu vikojen ilmettyä. Syksyllä 2004 käyttövesiputkistoa jouduttiin uusimaan yhden putken haljettua välipohjassa. Syksyllä 2007 uusittiin pannuhuoneen putkistoa.

Pappilan ja seurakuntatalon yhteisen lämpökeskus muutettiin maalämmöllä toimivaksi 2011. Lämpö kerätään seurakuntatalon ja hautausmaan välisestä pellosta.

Pappilan ulkoseiniä maalattiin loppukeväästä ja alkukesästä 2009.

Työtilat

Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatoimisto, kanttorin ja seurakuntamestarin toimistotila sekä hautausmaatyöntekijöiden sosiaalitilat siirtyivät joulukuussa 2004 kirkon vieressä sijaitseva kerrostalon siipirakennukseen entisiin pankin tiloihin.