Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 231215 ke


Hautaan siunaaminen, muistotilaisuus ja kuolleiden kiitos

Hautaan siunaaminen / Kukkien lasku / Hautausmusiikki / Kantajat ja kantaminen / Muistotilaisuus / Kuolleiden kiitos
Hautapaikka / Hautaustoimen maksut 2016  / Haudanhoito
Hautainhoitomaksut 2016 /
Kirkkojen ja seurakuntatalojen käyttökorvaukset 2016

Hautaan siunaaminen ja hautajaiset -vihko (PDF, 537 kt)

Hautaan siunaaminen
Sauvo-Karunan seurakunnassa vainaja siunataan joko Sauvon tai Karunan kirkossa. On toki myös mahdollista siunata haudalla.
Ulkopaikkakuntalaisen vainajan osalta hautapaikkaa ja/tai hautaan siunaamista koskevat kysymykset pitää olla selvitettyinä ennen kuin vainaja tuodaan Sauvoon tai Karunaan.
Entä jos vainaja ei kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Lue tästä.
 Muistotilaisuus on useimmiten seurakuntatalossa, mutta myös esim. vainajan koti on mahdollinen muistotilaisuuden pitopaikka.

Hautausajankohdat ovat seuraavat:

ensisijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle
toissijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle
toisinaan mahdollinen hautausaika


la klo 10
la klo 13
su klo 12 (vain jos ei muita toimituksia)

hautausaika ulkopaikkakuntalaisille pe klo 14 tai 15

Kirkkoherra, kanttori ja suntio pitävät kuukausittaisen viikonloppuvapaansa pääsääntöisesti kuukauden kolmannen sunnuntain yhteydessä. Siinä viikonvaihteessa ei pääsääntöisesti toimiteta hautaan siunaamisia eikä muita kirkollisia toimituksia.

Sanomakellot soitetaan klo 10 Sauvossa (tiistaista perjantaihin).

Siunaus toimitetaan Toimitusten kirjan kaavan mukaan:

[Alkusoitto]
    [Virsi
    Kukkien lasku]
Virsi
Alkusiunaus
    ♪S: Aamen.
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
    ♪S: Aamen.
Raamatunluku ja puhe
Uskontunnustus
Siunaussanat
    [Virsi]
Rukous
    ♪S: Aamen.
Isä meidän
Herran siunaus
    ♪S: Aamen.
Päätösmusiikki / Virsi
    [Kukkien noutaminen]
Arkun kantaminen
    [Rukous haudalla]
Hautaan laskeminen     / jos tuhkataan tai haudataan muualla:
    Autoon nostaminen

Kukkien lasku tai kukkien vieminen haudalle
Virsi “Sun haltuus rakas Isäni”

[Hakasulkeissa] olevat kohdat toteutetaan tarvittaessa. ♪ tarkoittaa läsnä olevan seurakunnan laulamaa liturgista osaa.

Lähiomaiset voivat valita siunaus- ja muistotilaisuuksien virret ja siunaustilaisuudessa luettavan Raamatun tekstin. Haudalla tai ruumisauton lähtiessä lauletaan virsi “Sun haltuus, rakas Isäni” (VK 377).
Mikäli kukat lasketaan kirkossa, kirkossa lauletaan ainakin kolme virttä. Jos kukat lasketaan haudalla, kirkossa lauletaan ainakin kaksi virttä.
    Virsiksi käyvät kaikki virsikirjan virret — lukuun ottamatta virttä 377, joka lauletaan haudalla tai ruumisauton lähtiessä. Lisäksi laulettaviksi käyvät Kirkollisten toimitusten laulut 825–829. Jos vainajalla on ollut jokin lempivirsi, sen laulaminen hautajaisissa on hyvin paikallaan.


Kukkien lasku
Kukat lasketaan sään salliessa mieluiten haudalla. Mikäli kukat lasketaan kirkossa, pitää tilaisuuteen valita yksi virsi enemmän kuin kaava edellyttää. Kirkossa kukat lasketaan mieluiten ennen varsinaista siunausta. Siunauksen jälkeen ne käydään hakemassa — joko kukin hakee omat kukkansa tai esim. suvun nuoriso huolehtii kaikista kukkalaitteista.

Jos kukat on laskettu jo kirkossa, haudalla voi useampi ihminen tuoda kukkansa yhtä aikaa.

Omaisten tehtävänä on huolehtia kukat pois haudalta 15 päivän kuluessa hautauksesta. Sen jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne, ja seurakunta voi laskuttaa työstä kuolinpesää.


Hautausmusiikkia
Virsien lisäksi siunaustilaisuudessa voi olla muutakin musiikkia. Musiikkitoiveista tulee sopia erikseen kanttorin kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin.

               
Kantajat, kantaminen ja hautaan laskeminen

Kantajia on yleensä kuusi. Yleensä he ovat miehiä, mutta myös naiset voivat kantaa arkkua. Arvokkain kantajan paikka on pääpuolessa sydämen puolella.

Kantajien tulee noin puoli tuntia ennen siunaamisen alkua kokoontua kantamaan arkku kirkkoon.

Suntio antaa käytännön ohjeita kantamisesta ja kutsuu kantajat, kun on aika viedä arkku ulos kirkosta.

Yleensä arkku viedään kirkon ovelta kärryillä haudan luo, jossa kantajat ottavat sen jälleen liinojen varaan.
Kun arkku on laskettu hautaan, jommankumman puolen kantajat keräävät liinat vyyhdelle ja antavat suntiolle.

Kannettaessa ja hautaan laskettaessa on tärkeää huolehtia siitä, että arkku pysyy suorassa.

Arkun kantamista voi harjoitella seurakunnan harjoitusarkulla. Harjoittelusta on sovittava hyvissä ajoin seurakuntamestarin kanssa.

Muistotilaisuus
Kutsun saapua muistotilaisuuteen esittää joku vainajan lähisukulaisista haudalla lauletun virren jälkeen.

Muistotilaisuus alkaa saattoväen vastaanottamiselle, jonka yhteydessä saattajilla on mahdollisuus esittää lähiomaisille surunvalittelunsa.

Mikäli muistotilaisuudessa aterioidaan, lauletaan alkuun ruokarukoukseksi ruokavirsi. Tällöin muistohetki vietetään aterian ja kahvien välissä. Mikäli kyseessä on kahvitilaisuus, muistohetki vietetään ensimmäisten kupillisten jälkeen.
Muistohetki alkaa virrellä. Sitä seuraa adressien lukeminen, josta huolehtivat omaiset. Lukemiseen on hyvä osallistua ainakin kahden henkilön, joista toinen voi antaa valmiiksi avatun adressin lukijalle heti tämän saatua edellisen luetuksi. Toisen virren jälkeen on tilaisuus muistojen jakamiseen. Tarpeen mukaan puheenvuorojen välissä lauletaan virsiä tai on muuta ohjelmaa. Lopuksi pappi pitää päätösrukouksen. Muistohetkeen on siis valittava ainakin kolme virttä.

Muistohetken jälkeen muistotilaisuus jatkuu yhdessäololla.

Kuolleiden kiitos
Kuolleiden kiitos tarkoittaa juuri poisnukkuneiden muistamista seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Pääsääntöisesti heidät liitetään seuraavan sunnuntain messun esirukoukseen. Mikäli siunaaminen on sunnuntaina, kuolleitten kiitos voi olla jo aamun messussa. Jos muistaminen halutaan erityisesti joko Sauvon tai Karunan kirkkoon, on otettava huomioon, että kuukauden ensimmäisen sunnuntain messu on Karunan kirkossa.


Sielunhoito

Pappi ja diakoni ovat käytettävissänne tuntiessanne haluavanne keskustella läheisen kuoleman esiin nostamista tunteista ja käytännön asioistakin. Pappiin yhteys syntyy viimeistään siunauskeskustelussa, diakoniin voi ottaa yhteyden esim. puhelimitse.

Kerran vuodessa seurakunnassamme järjestetään sururyhmä, johon kutsu lähetetään edeltävän vuoden aikana omaisensa menettäneille. Sururyhmästä ilmoitetaan myös Kunnallislehdessä ja seurakunnan verkkosivuilla vuoden alussa.

Pyhäinpäivän iltakirkossa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja heille sytytetään kynttilä.

Hautapaikka

Hautaoikeus luovutetaan 25 tai 50 vuodeksi.  Kerralla voi lunastaa hautaoikeuden korkeintaan kahta hautasijaa varten. Hautaoikeutta voi hakemuksesta jatkaa 25 vuodella. Hautaoikeutta on lunastettava siihen asti kunnes hautapaikka voidaan viimeisen hautauksen jälkeen ottaa uudelleen käyttöön. Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi

Kirkkoneuvosto antoi 4.2.2009 § 27 ja tarkensi 3.11.2010 § 133 tarkemmat ohjeet hautalunastuslaskutuksesta. Ohjeet on hyvä lukea, jos suvullanne on tai on ollut Sauvon tai Karunan hautausmaalla hauta, jonka tahdotte ottaa käyttöön.

Hautapaikkamaksut 2016

Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen Hautaustoimilain mukaan seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan (heistä käytetään seurakuntamme hinnoittelussa nimitystä 'paikkakuntalainen').
Kirkkolakiin 19.12.2012 voimaan tulleen lisäyksen mukaan seurakunta on velvollinen perimään maksun hautapaikasta.
Sauvo-Karunan kirkkovaltuuston 13.11.2014 § 20 tekemän päätöksen mukaan hautapaikkamaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta eikä heidän puolisoiltaan eikä leskiltään

                        HAUTAPAIKKAMAKSUT

Sauvon ja Karunan hautausmailla hallinta-aika
Paikkakuntalainen
  25 vuotta
200 €
Ulkopaikkakuntalainen
25 vuotta
500 €
Paikkakuntalainen
50 vuotta
550 €
Tunnustuksettomalla hauta-alueella

Paikkakuntalainen, arkkuhauta 15 vuotta 900 €
Paikkakuntalainen, arkkuhauta 30 vuotta 1800 €
Paikkakuntalainen, uurnahauta15 vuotta250 €
Paikkakuntalainen, uurnahauta30 vuotta500 €

                  

Hautaoikeutta voi jatkaa aikaisintaan 25 vuoden jälkeen 175 euron hintaan.
Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja.

Sauvon tai Karunan hautausmailla sijaitsevan haudan voi lunastaa uudelleen aikaisintaan 25 vuoden jälkeen. Uudelleenlunastushinta vuonna 2015 on 175 euroa, jolla haudan hallinta-aika jatkuu 25 vuodella. Paimiossa sijaitsevan tunnustuksettoman hauta-alueen uudelleenlunastuskäytännöstä määrää Paimion seurakunta.
                Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja Sauvon ja Karunan hautausmailta. Tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä muiden kuin paikkakuntalaisten osalta määrää Paimion seurakunta.
                Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta. Mikäli hautaoikeusaikaa joudutaan hautauksen yhteydessä jatkamaan, jäljellä oleva aiempi lunastusaika hyvitetään maksuissa. Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista. Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.

                Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain  perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.
           Kirkkoneuvosto teettää vanhoja hautalunastuksia koskevaa kokonaisselvitystä, jonka valmistuttua kirkkoneuvosto antaa tarkempia ohjeita aiemmin lunastettujen hautojen maksujen perimisestä.


Hautaustoimen maksut 2016

Haudan avauksen ja umpeen luonnin Sauvo-Karunan seurakunta ostaa ulkopuoliselta urakoitsijalta, jonka perimät kustannukset peitetään pääosin hautaustoimen maksuilla. Kirkkoneuvosto on päättänyt kuluvaksi vuodeksi seuraavat maksut:

Paikkakuntalainen
Ulkopaikkakuntalainen
Sauvon ja Karunan  hautausmaat
Arkkuhauta
285 €
425 €
Uurnahauta
70 €
105 €
Muistolehto 40 € 60 €
Tunnustuksettomalla  hauta-alueella Paimiossa
Arkkuhauta 400 € 
Uurnahauta 150 €  
Muistolehto 120 €  

   

                Mikäli vainajalla oli rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja hän oli kuollessaan ollut kirjoilla Sauvossa, haudan avaamista ja peittämistä ei laskuteta.   
                Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan tässä niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain  perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.
           
Muut työt
Seurakunnan työntekijät voivat harkintansa mukaan suorittaa vähäisiä muistomerkkien siirto- yms. töitä, joista laskutetaan omakustannushinta todellisten kulujen mukaan.

Haudanhoito
Läheisensä haudan voi hoitaa itse, mutta on mahdollista tehdä seurakunnan kanssa sopimus haudanhoidosta joko yhdeksi, 10 tai 25 vuodeksi. Vain vuosihoitohaudoille voi hankkia perushoidon lisäksi:
- Keväthoito (sisältää 3 orvokkia/rinnakkaishautapaikka)
- Syyshoito (sisältää 1 kanervan ja havut/rinnakkaishautapaikka)
- Äitienpäiväruusu
- Joulu- tai pyhäinpäiväkynttilän.

Jos hauta seurakunnan huomioiden mukaan on pitkään vailla hoitoa, seurakunta voi aloittaa prosessin haudan palauttamiseksi seurakunnalle. 

Seurakunnan hautainhoidon toimenpidelista soveltuu myös oman hoidon ohjeeksi.


Seurakunnalta ostettu hautainhoito alkaa vuosittain touko-kesäkuussa. Haudat merkitään keväällä hoitotyyppiä osoittavilla värikilvillä:

vihreä merkki
hauta on seurakunnan pitkäaikaisessa hoidossa (kukat mukaan lukien)
keltainen merkki
hauta on seurakunnan kesähoidossa

   

Seurakunnan perimä haudanhoitomaksu kattaa seuraavat työt:
* hautojen kevätsiivous: havujen, kanervien, kynttilöiden yms. poistaminen haudoilta
* kukkapenkkien kääntäminen, mullan lisääminen ja lannoitus
* nurmikon paikkokylvöt ja kevätlannoitus
* rikkaruohojen torjunta
* hoitohaudoille yhdet kukat kesässä
— istutustyöt aloitetaan hallanvaaran vuoksi suhteellisen myöhään, kuitenkin viimeistään 10.6.
— haudoilla istutushetkellä olevat “vanhat” kukat istutettaan kukkapenkkien reunoille tai siirretään haudan viereen
— kukkien määrään vaikuttavat haudan hoitotyyppi ja hautasijojen lukumäärä
— kukkalajit ja -värit päätetään seurakunnassa
— toivomuksia kukkien suhteenvoi esittää ilmoittamalla niistä riittävän ajoissa etukäteen seurakunnalle
* kukkien kastelu tarpeen mukaan
* ruohonleikkuu: ruohon saksitus kukkapenkin ja muistokiven vierestä
* kasvinsuojelukäsittelyt tarpeen mukaan
* kukkien nyppiminen säännöllisin väliajoin
* kuihtuneiden leikkokukkien poisto haudoilta tarpeen mukaan
* kukkien hoitolannoitukset
* kukkien poisto haudoilta syksyllä

Sopimus ei kata:
syyshavutusta
muistokiven suoristusta
muistokiven pesua
- Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 2.4.2001 § 16

Haudanhoitosopimusten hinnat vuonna 2016

Hoitoaika\ Rinnakkaispaika

1

2

3

4

Kasteluhoito, 1 vuosi

40 €
40 €
40 €
40 €

1 vuosi

115 €
129 €
140 €
152 €

10 vuotta

1380 €
1546 €
1684 €
1822 €

25 vuotta

8030 €
8994 €
9797 €
10600 €

keväthoito, 1 vuosi

32 €
36 €
39 €
42 €

keväthoito, 10 v

384 €
430 €
468 €
507 €

keväthoito, 25 v

2235 €
2503 €
2726 €
2950 €

syyshoito, 1 vuosi

32 € 36 € 39 € 42 €

syyshoito, 10 v

384 € 430 € 468 € 507 €

syyshoito, 25 v

2235 2503 € 2726 € 2950 €

äitienpäiväruusu / kpl

20 €joulu- tai pyhäinpäiväkynttilä / kpl

- lisäkynttilä samalle haudalleLisäpalveluja ei voi tilata kasteluhoitohaudoille.

Haudanhoitosopimuksien tekemisistä huolehtii toimistonhoitaja. Sopimuksen tekoon voi ryhtyä puhelimitse. Monivuotisesta hoidosta tehdään erillinen sopimus, yhden vuoden sopimus tulee voimaan, kun se on maksettu.

Haudanhoitosopimuksen tekemistä nopeuttaa, jos tietää hautapaikan tarkan numeron.


Sauvo-Karunan seurakunnan hautalunastuslaskutuksen ohjeet

1 §     HAUTAOIKEUS
Sauvo-Karunan seurakunnan hautausmaiden hautaoikeudesta määrätään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistamassa hautaustoimen ohjesäännössä seuraavasti:
"Hautaoikeus luovutetaan 25 tai 50 vuodeksi.  Kerralla voi lunastaa hautaoikeuden korkeintaan kahta hautasijaa varten. Hautaoikeutta voi hakemuksesta jatkaa 25 vuodella. Hautaoikeutta on lunastettava siihen asti kunnes hautapaikka voidaan viimeisen hautauksen jälkeen ottaa uudelleen käyttöön. Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi."
Hautaoikeudesta säädetään lisäksi Kirkkolaissa (KL), Kirkkojärjestyksessä (KJ) ja Kirkkohallituksen ohjeistuksin. Seurakunnan velvoitteista säädetään mm. Hautaustoimilaissa.

2 §    HAUTALUNASTUSTEN HINNAT JA RAJOITUKSET
Kirkkovaltuusto päättää vuosittain hautalunastusten hinnat. Sen toimivallassa on hinnoittelupäätöksen yhteydessä päättää, että pidempi lunastusaika koskee vain paikkakuntalaisia.
Samoin kirkkovaltuusto voi vuosittaisen hinnoittelupäätöksen yhteydessä päättää rajoituksista hautaoikeuden jatkamiseen.

3 §     VANHOJEN USEAMPISIJAISTEN HAUTOJEN LUNASTUKSEN JATKAMINEN
Hautaustoimen ohjesäännöstä huolimatta voi lunastus koskea hautaa, jossa on enemmän kuin kaksi hautasijaa, jos kyseisen haudan aiempi lunastus on yhä voimassa tai aiemman hautaoikeusajan päättymisestä huolimatta hautaa on hoidettu niin hyvin, että sitä ei ole KL 17:5 tarkoitetulla menettelyllä palautettu seurakunnan hallintaan.
Samoin lunastus voi koskea seurakunnan hallinnassa olevaa hautaa, jolla on mahdollisuus tai velvoite sillä olevan muistomerkin käyttämiseen.
Lunastuksia tämän pohjalta uusittaessa ei ole kuitenkaan mahdollisuutta laajentaa hautaa nykyisestä.
Hauta-alueella, jossa syvähautaus ei ole mahdollista, voi kirkkoneuvosto kuitenkin hakemuksesta antaa luvan yhdistää kaksi yksipaikkaista hautaa, jotka ovat toistensa vieressä.

4 §     KOSKEMATTOMUUSAJAN HUOMIOIMINEN JA HYVITYKSET
Haudan koskemattomuusaika on 15 vuotta viimeisestä arkkuhautauksesta eli hautasijaa ei voi sitä aiemmin uudelleen käyttää arkkuhautaukseen.
Jos arkkuhautauksen yhteydessä aiempaa hautaoikeusaikaa on jäljellä vähemmän kuin 15 vuotta, tulee hauta lunastaa 25 vuodeksi käsillä olevasta hautauksesta.
Kun hauta näin lunastetaan 25 vuodeksi, jäljellä olleelta, 15 vuoden alittavalta hautaoikeusajalta hyvitetään 1/25 lunastusmaksusta jokaista jäljellä ollutta täyttä lunastusvuotta kohden,. Suurin mahdollinen hyvitys on siten 14/25.
Jos hauta lunastetaan hautauksen yhteydessä 50 vuodeksi, entisestä lunastuksesta jäljellä ollutta aikaa ei hyvitetä.

5 §    HINNOITTELURAJAT JA HAUTOJEN PIENENTÄMINEN
Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta.
Jäljellä oleva aiempi lunastusaika hyvitetään § 4 mukaan.
Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista. Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.

6 §     AIEMPIEN LUNASTUSTEN TODENTAMINEN
Hautalunastuksen voimassa olo on todennettava asiakirjoin.
Asiakkaan puolelta ensisijainen asiakirja on hautakirja tai hautapaikkakirja. Jos lunastusajan osoittavaksi asiakirjaksi esitetään seurakunnan antama kuitti tai tosite, siitä on yksiselitteisesti käytävä ilmi, mistä haudasta ja mistä lunastusajasta on kyse.
Lunastusaika voi myös perustua seurakunnan vuonna 2007 tekemässä selvityksessä seurakunnan hallussa olevista asiakirjoista löydettyihin tietoihin, jos ne yksiselitteisesti osoittavat, mistä haudasta ja mistä lunastusajasta on kyse. Toimistonhoitajan velvollisuus on tarkistaa p.o. selvityksestä, onko lunastus voimassa, jos asiakas sitä pyytää tai jos muuten sitä on pidettävänä mahdollisena.
Jos haudasta ei ole maksettu tai ei pystytä osoittamaan maksetun lunastusmaksua, haudan lunastus ei ole voimassa. Mahdolliset aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset oikeudesta tiettyyn hautaan eivät päde, jos lunastus ei ole voimassa.

7 §    TODENTAMATTOMIEN LUNASTUSTEN VOIMASSAOLOAJAT
1. Ennen vuotta 1970 lunastettujen hautojen lunastusajaksi katsotaan 25 vuotta viimeisestä vuotta 1970 edeltäneestä hautauksesta, ellei asiakirjoin pystytä toisin osoittamaan.
2. Haudat, joihin on haudattu vuosina 1970-2003 ja joista seurakunnan tositteisiin on tehty merkintä aiemmasta lunastuksesta, ovat voimassa 25 vuotta viimeisestä hautauksesta, jos silloin on haudattu Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen, tai 15 vuotta viimeisestä arkkuhautauksesta, jos silloin haudattu ei ollut Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen, tai viimeistä uurnahautausta seuraavan kalenterivuoden loppuun, jos silloin haudattu ei ollut Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen.
Mikäli hautaan on ennen vuotta 2004 haudattu sekä Sauvo-Karunan seurakunnan jäseniä että muita, lunastuksen voimassaoloaika on edellä mainituista se, joka päättyy myöhemmin.
Jos asiakirjoista selviää muu lunastusaika, joka päättyy myöhemmin kuin edellä esitetyt, se on voimassa.

8 §    VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖS   
Nämä hautalunastuslaskutusohjeet tulevat voimaan välittömästi.
Näiden ohjeiden mukaan käsitellään myös kaikkia ohjeiden hyväksymishetkellä avoimina olleita laskutuksia.

Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoneuvosto 4.2.2009 § 27
Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoneuvosto 3.11.2010 §  133

Ulkopaikkakuntalainen vainaja
Pyydän, että Sauvon ja Karunan ruumishuoneisiin ei tuoda ulkopaikkakuntalaisia vainajia ennen kuin kirkkoherranvirastomme vahvistaa, että hautapaikkaan ja/tai hautaan siunaamiseen liittyvät kysymykset on sovittu Sauvo-Karunan seurakunnan kanssa.
Kirkkoon kuulumattomien ulkopaikkakuntalaisten mahdollinen hautaan siunaaminen tulee toimittaa ensi sijassa siinä seurakunnassa, jonka alueella heillä on ollut vakituinen asunto kuolinhetkellä.
Kirkkoherran sähkökirje hautaustoimistoille 8.2.2010

Jos vainaja ei kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon
Jos ihminen ei kuollessaan kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon, häntä ei pääsääntöisesti siunata evankelis-luterilaisen kirkon järjestyksen mukaan hautaan.

Muiden kirkkojen jäsenet
Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön kuuluneen vainajan voi kyseisen kirkon tai yhteisön pappi siunata Sauvon tai Karunan kirkossa  hautaan. Pyynnöstä kirkkoherra voi avustaa tällaisessa toimituksessa ja osallistua muistotilaisuuteen.

Kristilliseen kirkkoon kuulumaton
Kirkkoherra Elonheimo ei siunaa hautaan kristilliseen kirkkoon kuulumatonta kunnioittaakseen tämän uskonnollista vakaumusta ja vapautta.

Mikäli kristilliseen kirkkoon kuulumaton vainaja halutaan saatella hautaan kirkossa, tilaisuuden tulee olla sellainen, että siihen ei sisälly kristinuskon vastaisia eikä kristillisen uskon kanssa ristiriidassa olevia puheita eikä tapoja. (KJ 14:2).

Omaisten suruun seurakunta kuitenkin on valmis osallistumaan: on mahdollista viettää yhdessä rukoushetki surussa ja omaiset ovat tervetulleita sururyhmään sekä yksityiseen sielunhoitoonPäivitetty