Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 071014 ke


Historia

Sauvo-Karunan seurakunta on yhtä aikaa sekä nuori että vanha.  Sauvon kirkkopitäjä perustettiin jo 1200-luvun alkupuolella, mutta Sauvo-Karunan seurakunta syntyi vasta vuonna 1969, kun Sauvon ja Karunan seurakunnat yhdistyivät yhdeksi seurakunnaksi. 

Karuna perustettiin vuonna 1685 Karunan kartanon omistajan vapaaherra Arvid Hornin toimesta ja se sai kappelinoikeudet Sauvon ollessa emäseurakunta.  Itsenäisenä seurakuntana Karuna oli melko lyhyen ajan: vuodesta 1930 vuoteen 1969.  Karunan vanha kirkko 1600-luvun loppupuolelta on tänä päivänä Helsingin Seurasaaressa.  Karunan nykyinen kirkko rakennettiin paikalleen 1908-10.

Varhaisin kirjallinen maininta Sauvosta on ensimmäisen nimeltä tunnetun kirkkoherran laatimassa lahjoituskirjassa vuodelta 1335. Keskiaikaisista kirkkoherroista on hyvin vähän mainintoja. Kattavat tiedot ovat vasta 1500-luvun loppupuolelta. Lähes 150 vuoden ajan Sauvo oli läänitetty, ensiksi Turun kymnaasin lehtorin, sitten Turun Akatemian toisen teologian professuurin haltijalle ja lopuksi Turun piispalle.

Sauvon ja Sauvo-Karunan kirkkoherrat

Keskiaika
Ascerus 1335
Henricus 1337
Jöns Petersson 1380-luku / 1385 Turun tuomiokirkon kaniikki

Henrik Jönsson 1412
Peder Pedersson 1460-l, 1470

Reformaation jälkeen
Knut Johannis 1550-luvun alku – 1568
Sigfridus Martini 1568–1573
Peder 1574–5
Canutus Johannis (Knut Johansson) 1575–1594 / Upsalan päätöksen allekirjoittaja 1593 / mahdollisesti sama henkilö kuin Knut Johannis

Johannes Thomae 1594–1612
Simon Sigfridi Forsskål 1614–1628

Läänitysaika
Eskil Petraeus 1630–1634 / Turun kymnaasin lehtori; myöhemmin Turun tuomiorovasti ja  Turun piispa
Sven Vigelius 1634–1652 / Turun akatemian toinen teologian professori; siitä Pietarsaaren kirkkoherraksi
Nikolaus Nycopensis 1652–1658 / Turun akatemian 2. teol. prof.; siitä Viipurin piispaksi
Abraham Thauvonius / Turun akatemian 2. teol. prof.; piispa vaihtoi palkkapitäjän, joten ei ehtinyt olla täällä
Johannes Terserus 1658–1661 / Turun piispa; vaihtoi palkkapitäjänsä ensin Maariasta Sauvoon ja sitten Sauvosta Paraisiin

Päätoimisia kirkkoherroja
Erik Ketarenius 1661–1664
Jonas Wanzonius 1664–1688

Toinen läänitysaika
Johannes Gezelius nuorempi 1689–1711 / piispa-isänsä apulainen, sitten Turun piispa
Johannes Gezelius nuorin 1711– isoviha / Turun Akatemian ylimääräinen teol. prof. ja piispa-isänsä apulainen; isonvihan ajan Ruotsisssa
Herman Witte 1721–1728 / Turun piispa
Laurentius Tammelin 1728–1733 / Turun piispa
Gabriel Tammelin 1733–1748 /edellisen poika; sai myös seurakunnan kutsun virkaan
Johan Browallius 1748–1755 / Turun piispa
Carl Fredrik Mennander 1758–1776 / Turun piispa, siitä Upsalan arkkipiispaksi

Omat kirkkoherrat
Gabriel Fortelius 1777–1799
Martin Johan Tolpo 1799–1830
Gabriel Fortelius nuorempi 1831–1857 / filosofian tohtori; Sauvon pitäjänapul. 1812, kappal. 1822
Carl Reinhold Danielsson 1859–1883 / Sauvon kappal. 1828
Hegesippus Hippolytus Hjerppe 1885–1888
Arvid Utter 1890–1898
Johan Wilhelm Wartiainen 1901–1935 / luopui korkeaan ikäänsä vedoten 1930 Karunan seurakunnan hoidosta
Albert Johan Soveri 1936–1950
Onni Armas Aho 1951–1968

Sauvo-Karunan seurakunta
Alpo Aarne Aaltonen 1968–1973
Paavo Väntsi 1973–1990 /  Kaarinan kirkkoherraksi
Heikki Mäntylä 1991–2002 / Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherraksi
Kalle Elonheimo 2003– / teologie doktor