Sauvon pappila ja pappilan piharakennus

(pohjoisesta)

takaisin