Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 071014 ke


Kasvatus

Jumalan viisauden avulla kasvatamme Hänen perheväkeään kaikissa elämänvaiheissa elämään pyhien kansana, todistamaan Vapahtajasta teoin ja sanoin, rakentamaan yhteyttä toisiin kristittyihin Jumalan luomassa maailmassa sekä hakemaan kaikkeen voimaa Jumalan läsnäolosta sanassa ja sakramenteissa.


YLEISKUVAUS

Kaste- ja lähetyskäskyn toteuttaminen:
- Kasteopetus
- Perheiden kasvatusta tukeva toiminta
- Perheiden kohtaaminen ja tukeminen
- Kasvaminen kristittynä lapsesta aikuisuuteen
- Mahdollisuus hengelliseen ja henkiseen kasvuun
- Tutustuminen itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä
- Kristillisen uskon perusasioiden opettaminen
- Seurakuntayhteyteen rohkaiseminen
Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsityö, nuorisotyö, rippikoulu, perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö.

Lapsityö

Päiväkerhossa tutustutaan Raamatun kertomuksiin, keskustellaan kristillisen uskon ydinkysymyksistä ja tutustutaan kotikirkkoon. Lapsille ja vanhemmille pidetään päätösjuhlat. Ulkoilupäivät sekä retket sisältyvät ohjelmaan. Vanhempainiltoja ja vanhempainvartteja on tarpeen mukaan.
Lastenohjaajan osallistuu kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville ja rovastikunnallisiin tapaamisiin. 
Lastenohjaaja on mukana eskariin menijöiden siunaamisessa. Seurakunta antaa sauvolaisille eskariin menijöille lahjan. 4-vuotiaille perheineen järjestetään syntymäpäiväjuhlat. Lahjaksi annetaan Lasten Raamattu. Lastenohjaaja vastaa juhlista. Lastenohjaaja on mukana järjestämässä mukulamessua ja perhekirkkoja, joissa voidaan osallistujille antaa esim. Lasten pyhäkoululehti.

Partio

Paikkakunnalla nuorisotyötä tekevien partiolippukuntien toimintaa tuetaan 2008 solmittujen yhteistyösopimusten perusteella. Partiolippukuntien ja seurakunnan välillä toimii yhteistyö tarvittaessa.

Rippikoulu

Rippikoulun paikallista toteutusta säätelevät 2003 vahvistettu rippikoulun ohjesääntö sekä kirkkoneuvoston kullekin vuodelle hyväksymä rippikoulusuunnitelma. Pääosa ikäluokasta käy rippikoulun. Rippikoulu alkaa aloitusleirillä, jatkuu sunnuntaisin pidettävillä rippikoulupäivillä ja päättyy neljän päivän mittaiseen rippileiriin. Musiikilla ja laululla on keskeinen osa rippikoulussa.
Rippikoululaisille jaetaan Raamatut, Katekismukset ja vihkot.
Valtaosa opetuksesta tapahtuu kerran kuussa sunnuntaisin Sauvon seurakuntatalolla pidettävinä rippikoulupäivinä, jotka alkavat yhteisellä messulla Sauvon kirkossa. Vuoden 2012 leiriosuus toteutetaan kolmen yön leirinä ja viikonlopun mittaisella aloitusleirillä; perjantaina tutustutaan, lauantaiana opiskellaan ja sunnuntaina päätämme leirin messuun. Pieni osa ikäluokasta käy rippikoulunsa kristillisten järjestöjen rippikoululeireillä tai muiden seurakuntien järjestämillä erikoisleireillä, kuten esim. jalkapallo ja laskettelu.

Nuorisotyö

Nuorisotyö on toimintaa 7-18-vuotiaiden, pääasiassa yläkouluikäisten nuorten parissa. Sen tehtävänä on ohjata nuoria seurakuntayhteyteen ja antaa mahdollisuus osallistua toimintaan itse tekemällä. Raamattuun, rukoukseen ja lauluun pohjautuva hengellinen perustyö tehdään nuorten ehdoilla. Toiminnan peruselementtejä ovat isoskoulutus ja nuortenillat kerran kuussa.
Isoskoulutus antaa rippikoulun käyneille nuorille mahdollisuuden olla mukana seurakunnan toiminnassa. Tavoitteena on pitää nuori pidempään mukana seurakunnan toiminnassa.
Nuorisotyönohjaajan käy viikoittainen koululla ja siellä on myös mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun.
Isosille maksetaan isospalkkio 50 euroa ja/tai isosten itse suunnittelemalla painatuksella huppari.
Varhaisnuorisotyötä on rovastikunnan 10-leffa Paimion Kinossa ja sen yhteydessä 10-synttärit. Joka vuosi 4-6 nuorta osallistuu Tour de Henrikin polkupyöräpyhiinvaellukselle (järjestäjä PTK) kesäkuussa.
Nuorisotyöntekijä osallistuu kirkon lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden neuvottelupäiville ja kasvatuksen seminaariin, koska nämä ovat yksin työtään tekevälle työntekijälle tärkeitä tapahtumia virikkeiden ja jaksamisen kannalta.

Perhetyö

Perhetyöhön kuuluu yhteistyö koulun ja päivähoidon kanssa. Perhetyöntekijä suunnittelee ja järjestää perhekerhon ja iltaperhekerhon sekä vauvakirkot 2krt/vuodessa.
Perhetyöntekijä on mukana auttamassa 4-vuotissynttäreiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Perhetyöntekijä vastaa kouluun lähtevien muistamisesta. Lastenohjaaja vastaa 1- 4 vuotta täyttäville lapsille lähetettävistä syntymäpäivätervehdyksistä.
Perhetyö järjestää perheleiri/perhepäivä vähintään kerran vuodessa toisen työntekijän kanssa. Yhteistyössä MLL:n kanssa järjestetään retkiä ja yhteisiä kirkkohetkiä.
Diakoniatyöntekijä vastaa edelleen perheiden taloudellisesta avustamisesta. Diakoniatyöntekijä tukee perheitä erityisissä kriiseissä, sekä vastaa mielenterveys- ja päihdetyöstä.
Perhetyöntekijä osallistuu valtakunnallisille varhaiskasvattajien neuvottelupäiville.

Lähetystyö

Lähetystyön tehtävänä on evankeliumin julistaminen ja lähetyskäskyn noudattaminen Matt 28:18-20.
Lähetystyön panostus vastaa 2 %:a seurakunnan kirkollisverokertymästä.
Seurakunnalla on nimikkolähetti-  ja nimikkokohdesopimus Suomen Lähetysseuran kanssa.
Lähetyssihteeri huolehtii lähetyskasvatuksesta lasten, nuorten ja aikuisten parissa, mm. rippikoulussa. Hän pitää yhteyttä mm. Suomen Lähetysseuraan ja  rovastikunnan muihin työntekijöihin sekä osallistuu lähetyssihteerien neuvottelupäiville ja Suomen Lähetysseuran valtakunnallisiin lähetysjuhliin kesäkuussa.
Juhannusaaton juhla Karunan kirkolla järjestetään yhteistyössä Paimion ja Liedon seurakuntien kanssa.
Lähetysmyyjäiset ovat adventin alla, Kauneimmat joululaulut ja lasten kauneimmat joululaulut joulukuussa.

RESURSSIT

Kasvatuksen tehtävistä vastaavat lastenohjaaja-lähetyssihteeri sekä nuoriso- ja perhetyöntekijä.
Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöt ovat Eeva-Kaarina Sundberg ja Susanna Katajainen.
Päiväkerhossa on yksi lastenohjaaja. Ensisijaisesti perhetyöntekijä hoitaa päiväkerhoja lastenohjaajan ollessa estynyt. Tuntipalkkainen apulainen saatetaan palkata tarvittaessa. Päiväkerhotilat ja ulkoilualue ovat lasten käytössä. Päiväkerhoissa on lapsia n. 40. Kaikki ryhmät ovat sekaryhmiä. Kerhoaika on kolme tuntia kerrallaan. Kotihoidossa olevat lapset saavat olla kerhossa kaksi kertaa viikossa. 
Seurakunta tukee partiotoimintaa vuotuisella avustuksella Sauvojapojille ja Hakkistytöille.
Rippikoulun opettajina toimivat nuoriso- ja perhetyöntekijä, kirkkoherra, kanttori sekä lastenohjaaja-lähetyssihteeri. Rippikoulusunnuntaiden toteutuksessa ovat mukana myös diakoniatyöntekijä ja seurakuntamestari/suntio.
Täysi-ikäisen apuohjaajan tarvitaan isosleireillä, joka myös rippileirillä hoitaa valvontatehtäviä.
Seurakunnan nuoriso- ja perhetyöntekijän työajasta 45% käytetään nuorisotyöhön. Alueella on nuorisotyölle myönteinen ilmapiiri. Työntekijällä on tilaa työskennellä itsenäisesti ja tehdä yhteistyötä kunnan, rovastikunnan, lähiseurakuntien ja muiden nuorisotyössä mukana olevien tahojen kanssa. Valtaosa ikäluokasta on tavoitettavissa koulun kautta.
Nuoriso- ja perhetyöntekijä toimii perhekerhon vetäjänä. Perhekerhossa on vapaaehtoiset puuron keittäjät. Lastenohjaaja ja diakoni osallistuvat kerhoihin. Perhekerhot käyttävät päiväkerhon tiloja. Perhekerhoilla on yhteiset lelut ja askarteluvälineet päiväkerhon kanssa.
Lähetystyöhön on varattu 10 % lastenohjaaja-lähetyssihteerin vuotuisesta työajasta.