Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 231215 ke


Kirkolliset toimitukset
kaste
avioliittoon vihkiminen
hautaan siunaaminen


Yleistietoa kirkollisista toimituksista saa esim. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta: evl.fi => Uskoa ja tietoa => Kirkon toimitukset

Tälle sivustoon on koottu joitakin kirkollisiin toimituksiin Sauvo-Karunan seurakunnassa liittyviä tietoja esim. toimitusten mahdollisista ajoista ja paikallisista tavoista.

Sekä Sauvon että Karunan kirkko ovat käytettävissä kirkollisiin toimituksiin. Toimitusten osalta  aikataulu on seuraava:

Perjantai
klo 14 tai 15


hautausaika muille kuin Sauvo-Karunan seurakuntalaisille

Lauantai
klo 10
klo 13
klo 15
klo 17

ensisijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle
toissijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle
varhaisin mahdollinen vihkiaika
myöhäisin mahdollinen vihkiaika

Sunnuntai
klo 10

klo 12 (11.30)

iltapäivä


messu; kaste mahdollinen messun yhteydessä

kaste kirkossa; toisinaan mahdollinen hautausaika

kaste kirkossa tai kotona

Aikataulu ei ole aivan orjallinen eikä aina aivan mahdollinen, koska kirkkoja on kaksi, mutta tarvittavaa henkilökuntaa vain yksi sarja. Haluttu aika halutussa paikassa voi olla mahdoton, vaikka mukana olisi ns. oma pappi ja kanttori, koska suntion tulee kuitenkin olla Sauvo-Karunan seurakunnasta.

Kirkkoherra, kanttori ja suntio pitävät kuukausittaisen viikonloppuvapaansa yleensä kuukauden kolmannen sunnuntain yhteydessä. Siinä viikonvaihteessa ei pääsääntöisesti toimiteta kirkollisia toimituksia. Varsinkin kesäkuukausina voidaan erityisistä syistä käyttää sijaisia.

Toimituksissa käytetään voimassa olevan Toimitusten kirjan kaavoja.

Kirkkojen ja seurakuntatalojen käyttökorvaukset 2016

Kirkon käyttö on maksutonta:
Sauvossa vakituisesti asuvien kirkollisissa toimituksissa ja hautaan siunaamisessa, jos Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain nojalla velvollinen osoittamaan vainajalle hautasijan.

Muutoin Sauvon kirkon ja Karunan kirkon käytöstä peritään 300 € käyttökorvaus.
Jos käyttökorvauksen maksavat tuovat oman papin ja/tai kanttorin toimitusta hoitamaan, Sauvo-Karunan seurakunta voi tietyin edellytyksin korvata matkakuluja ja jopa maksaa toimituspalkkioita.
 
Seurakuntatalojen vuokrat ovat:
               SAUVON SEURAKUNTATALO
                Iso sali + pieni sali + keittiö      200 € / 350 €
                Iso sali + keittiö                         150 € / 263 €
                Pieni sali + keittiö                       70 € / 122 € 
 
              Päiväkerhotila                              70 € / 122 €
                KARUNAN SEURAKUNTATALO
                                                                    80 € / 140 €


Seurakuntatalojen  käyttökorvaukset peritään kalliimpina, jos kyseessä on
                1) muu kuin kirkolliseen toimitukseen liittyvä tilaisuus
                tai
                2) muistotilaisuus, kun vainaja ei kuollessaan kuulunut kristilliseen seurakuntaan.
Kirkkoherra selvittää tarvittaessa, milloin kyse on kristillisestä seurakunnasta.

Kirkkoneuvosto voi myöntää alennuksen maksuun tai vapautuksen maksusta, jos tilaisuuden järjestäjä anoo sitä riittävän hyvissä ajoin.

Tilavuokrat peritään todellisen käytön mukaan, jos on käytetty useampaa tilaa kuin etukäteen on ilmoitettu. Tilojen käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin vuokratarpeen muutoksista. Tilojen valmistelu aiemmin kuin edellispäivän toiminnan jälkeen edellyttää lupaa kirkkoherranvirastosta.

Tilavuokra peritään korotettuna, jos tilaisuus jatkuu vielä neljä tuntia ilmoitetun alkamisajan jälkeen ja muistotilaisuus vielä viisi tuntia hautaan siunaamisen alkamisen jälkeen. Korotus on 1/3 vuokrasta jokaiselta alkavalta tunnilta.
- Kirkkoneuvosto 28.11.2012 § 141

Kirkkojen varausajat kesäkuukausien toimituksiin

Kesäkuukausina tapahtuvia kirkollisia toimituksia varten paikkakuntalaiset voivat varata seurakunnan kirkkoja 1.1. lähtien ja ulkopaikkakuntalaiset 1.4. lähtien kirkkoherranviraston palveluaikoina (ti, ke, pe klo 9.15-13, ti 15-17).
Kirkkoneuvoston päätös § 88  /  8.10.2003.

Kesällä 2016 lauantaihin 18. kesäkuuta Sauvon ja Karunan kirkkoon voidaan henkilökunnan työaikojen vuoksi ottaa kirkollisista toimituksista vain sellaisia ulkopaikkakuntalaisten vihkimisiä, joihin vihkipari järjestää sekä papin että kanttorin.  Vapaapäivien vuoksi heinäkuun ja elokuun kolmannen sunnuntain viikonvaihteeseen ei oteta toimistuvarauksia ennen kuin vuosilomasuunnitelma on vahvistettu.

Vanhan kristillisen perinteen mukaan hiljaisella viikolla ei järjestetä ilojuhlia. Sitä noudattaen palmusunnuntain ja pääsiäisen välisenä aikana seurakunnassamme ei toimiteta kasteita eikä vihkimisiä.


Kaste (ei linkkiä vielä)

Avioliittoon vihkiminen

Hautaan siunaaminen