Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 071014 ke


Palvelu

Jumalan rakkauden vastaanottaneina palvelemme, jotta ihmiset niin paikkakunnalla kuin kaukana maailmalla voivat tuntea Jumalan rakkauden toisten ihmisten teoissa ja saavat avun elämänsä vaivoihin.

Diakoniatyöntekijä
puhelimitse maanantaista torstaihin klo 9-10.30
044 7735890 (Leena Hyvönen)
käyntiaika tiistaisin klo  15-17
Sauvontie 46, 21570 Sauvo

Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja  kansainvälinen diakonia (tehtäväalueet  241, 244, 246, 261) hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin (tehtäväalueet 242,  243, 245) ostopalveluina. Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. Kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä. Ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palvelu on diakonia kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana.
yhteisvastuu


Toisenlaiset lahjat

YV
voit osallistua myös verkkopankin kautta;
muista laittaa viitenumero 301783
niin 10 % tulee käytettäväksi Sauvo-Karunan seurakunnassa
katrielonheimo
katrielonheimo
Yhteisvastuun vuoden 2012 kohdemaasta

Diakoniatyö

Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen ja hoitaminen.
Taloudellisten vaikeuksien helpottaminen ja neuvominen eri avustusmuotojen ja asiantuntijoiden puheille. 
Henkilökohtaiset tapaamiset niin kodeissa kuin vastaanotolla. Erilaiset ryhmät tukemassa selviytymistä ja jaksamista. Osallistuminen rovastikunnalliseen toimintaan.

Laitosdiakonia

Pitää yhteyttä laitoksissa oleviin kehitysvammaisiin sekä muihin laitoshoidossa olevin seurakuntalaisiin.
Hoidetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kehitysvammapiirin ja alueen sairaalapappien kanssa.
Kehitysvammaistyön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja hoitohenkilökunnan hengellistä työtä.

Perheneuvonta

Tukea erityisesti kriisiin joutuneita aviopareja jatkamaan avioliittoaan sekä auttaa ihmissuhdekriisin kokeneita uuteen alkuun elämässään. Ostopalveluna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskukselta.  Omassa seurakunnassa emme voi tällaisia palveluita antaa. Meillä ei ole tarpeeksi työvoimaa, eikä koulutus.

Sielunhoito

Kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitäminen.
Auttaa ihmisiä löytämään elämäänsä turvallisen suhteen Jumalaan ja selviytymään elämäuskoa rajoittavista tekijöistä. Rohkaista ihmisiä kohtaamaan syyllisyytensä ja auttaa heitä kokemaan Jumalan ehdoton armahdus ja vapautus.
Vuosittain kutsutaan omaisensa menettäneitä sururyhmään, joka järjestetään, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Palveleva puhelin

Palvelevan puhelimen tarkoituksena on tarjota ahdinkotilanteessa olevalle yhteys toiseen ihmiseen ja antaa keskusteluapua.
Palveleva netti
Palveleva puhelin 01019-0071 / Samtalstjänsten 01019-0072

Vanhustyö

Vanhusten aktivoiminen osallistumaan yhteiseen toimintaan.
Etsiä syrjäytyneitä vanhuksia ja tukea kotona olevia vanhuksia ja heidän perheitään.
Kristillisen toivon ylläpitäminen iän mukanaan tuomissa muutoksissa.
Yhteisen syntymäpäiväjuhlan järjestäminen vuoden aikana 70 tai 75 vuotta täyttäville rahoitetaan verovaroin.

Kansainvälinen diakonia

Seurakunta huolehtii maailman tilaa ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksia koskevan tietoisuuden enenemisestä ja kanavoi taloudellista apua Arkkihiippakunnan El Salvador -ystävyyskirkkotyön ja KUA:n kautta. Seurakunta osallistuu yhden presbyteeripapin palkkaukseen El Salvadorin luterilaisen kirkon osoittamalle seurakunnalle tai rovastikunnalle (microregion) vuosiksi 2012-2016 Paimion rovastikuntaan kuuluvien seurakuntien yhteistyönä noin 400 euron vuotuisella panoksella.
Seurakunta tukee taloudellisesti seurakuntalaisten osallistumista Yhteisvastuun tai Kirkon ulkomaanavun koulutusmatkoihin. Nuorten aktivoiminen seurakuntayhteyteen ja kansainväliseen vastuuseen.
Kaikkiaan kansainvälisen diakonian panostus vastaa 2 % seurakunnan kirkollisverokertymästä.

RESURSSIT

Palvelun vastuualueesta vastaa seurakunnan diakoniatyöntekijä. Hänellä on tukenaan diakoniatyön johtokunta ja yhteyshenkilönä kirkkoneuvostossa Leevi Jätinvuori. 
Työtä avustaa johtokunnan jäsenten lisäksi joukko vapaaehtoisia.
Diakoniatoimisto sijaitsee Tallerossa. Säännöllisiä kokoontumisia on Sauvon seurakuntatalossa, Vanhustentalojen kerhohuoneessa ja Osuunpankin kerhohuoneessa Karunassa.
Vanhustyössä on käytettävissä Taimi Sjöblomin testamenttivarat, joista Taimi Sjöblomin rahaston sääntöjen mukaan siirretään tähän tarkoitukseen 3500 € vuodessa.